WebDesign PAY & SOFT

Úvod > Články > Rok 2007 > Google řadí podle IP adresy

Různé výsledky v Google v závislosti na IP adrese

Výsledky v Google podle IP adresy

Že je vyhledávač Google nejlepší vyhledávač, o tom snad není ani pochyb. Mnoho lidí si vyhledávač Google oblíbilo na tolik, že jej mají nastavený i jako svoji domovskou stránku a k vyhledávání používají téměř výhradně právě jej. V mnohých diskuzích se občas objevují dohady, zda vyhledávač Google předkládá výsledky podle různých kritérií, například podle IP adresy, nebo podle nastavení preferovaného jazyka browseru. Zatímco vyhledávání s různě nastaveným preferovaným jazykem v browseru si dokáže kdekdo nasimulovat sám, vyhledávání ovlivněné IP adresou už není pro některé jedince tak jednoduché nasimulovat, protože ne každý si dokáže nastavit nějakou proxy, přes kterou vyhledávání ve vyhledávači realizuje a to především proto, že funkční proxy servery lze relativně hůře vyhledat a přiřadit jej ke konkrétní zemi.

Při žabomyších válkách o tom, zda vyhledávač Google předkládá výsledky podle IP adresy či nikoliv, se často argumentuje tím, že výsledky jsou ovlivněny geografickou polohou dotazujícího a že výsledek vyhledávání je tedy ovlivněn tím, zda dotaz přišel například z České republiky nebo třeba ze Švýcarska. Na každém šprochu pravdy trochu, zde je to ovšem potvrzená teorie. Ne každý ale ví, že nezáleží jen na zemi odkud dotaz došel, ale i na přesnějším místě v dané zemi. Dva následující obrázky (pro zvětšení klikněte) ukazují, jaký může nastat rozdíl ve výsledcích vyhledávání v závislosti na poloze v jedné zemi. První obrázek ukazuje výsledky dostupné v Brně, druhý obrázek jsou pak výsledky dostupné v Českých Budějovicích.

google-brno.png, 9 kBgoogle-ceske-budejovice.png, 16 kB

Není myslím nutné nijak zvlášť zdůrazňovat, že nastavení obou browserů bylo identické a že datum a čas vyhledávání je stejný. Za zmínku jistě stojí ještě počet vrácených výsledků, kde v Brně bylo ve výsledcích vyhledávání dostupno neuvěřitelných 1.120.000.000 výsledků na slovo editor, zatím co v Českých Budějovicích to bylo „pouhých“ 608.000.000 výsledků.

Nové měření po 15 měsících

Protože se vyskytly připomínky, že na jednom počítači byl uživatel v Google přihlášen a na druhém počítači nebyl v Google přihlášen, provedl jsem nová měření - viz opět datum a čas v tray na obrázku obrazovky. Tentokrát jsme s kolegou využili situaci, že ani jeden z nás neměl nainstalovanou poslední verzi prohlížeče Opera a že tedy můžeme nasimulovat naprosto shodné prostředí pro testování, aniž bychom si museli zasahovat do svých zažitých nastavení, která nám nejlépe vyhovují.

Testovací prostředí

Jak jsem již zmínil, testovali jsme z browseru Opera, v téměř defaultním nastavení po instalaci. Nastavení, které bylo použito, mělo tyto charakteristiky:

Výsledek měření ve výsledcích vyhledávání

I když nebyly výsledky tak markantně rozdílné, jako před 15 měsíci, přesto byly zajímavé. Již na první stránce výsledků vyhledávání byly patrny podstatné rozdíly, které se ještě více prohlubovaly v zanořenějších stranách výsledků vyhledávání. Kontrolními dotazy přes ping na Google jsme si ověřovali, na jaká datacentra se připojujeme. Brno se stabilně připojovalo k datacentru na IP adrese 209.85.135.103, Ústí nad Labem se připojovalo na datacentrum s IP adresou 72.14.207.99, což potvrzovalo náš předpoklad, že se výsledky distribují z rozdílných zdrojů. Pokusy s výsledky byly prováděny stylem „přímý dotaz z čistého prostředí“, což ve skutečnosti znamenalo vymazání cookies a cache při uzavření browseru. Veškerá následná otevření browseru byla realizována přímo do stránky s dotazem: http://www.google.com/search?q=editor. Zkušební dotazy byly provedeny celkem třikrát, vždy s hodinovým odstupem od předchozího měření, výsledky se nelišily.

Následující dva obrázky (pro zvětšení klikněte) ukazují výsledky ve vyhledávání, které byly provedeny právě popsanou metodou.

vysledky-brno.png, 15 kBvysledky-usti-nad-labem.png, 15 kB

Jiná měření výsledků v Google

Druhá fáze měření výsledků ve vyhledávání na Google byla realizována dotazem obou měřících míst na stejné datacentrum, čehož jsme dosáhli editací souboru hosts, kde jsme pro oba měřící stroje nastavili shodnou IP adresu pro www.google.com, tedy v podstatě jsme předurčili, kterého datacentra se budeme dotazovat.

Třetí a poslední testovací série měření probíhala stylem „obnovení stránky“, kdy jsme v náhodných intervalech prováděli refresh stránky s výsledky a porovnávali jsme je s předcházejícím stavem. V tomto případě jsme však neovlivňovali, do kterého datacentra se budeme dotazovat. Průbežně jsme kontrolovali pingem která datacentra se nám hlásí. Vzdy když došlo ke změně výsledků, byla zjištěna i změna datacentra, které odpovídalo adrese www.google.com

Měření byla prováděna na připojení přes různé ISP. Před začátkem testovacího měření bylo ověřeno, že minimálně u jednoho ISP (UPC) dochází k přiřazení IP adresy pro www.google.com v jednom rozsahu IP adres (209.85.135.xxx) a to i přes rozdílné umístnění měřících strojů (Brno a Praha).

Závěr měření

Provedená a právě zde prezentovaná měření jednoznačně prokázala, že výsledky hledání prostřednictvím Google jsou závislé na tom, které datacentrum nám odpovídá. Současně bylo prokázáno, že poloha, respektive ISP přes kterého jsme připojeni do Internetu, tedy i naše IP adresa, značně ovlivňují, které datacentrum nám bude přiděleno a tudíž jaké výsledky vyhledávání nám budou distribuovány. Dalším poznatkem může být, že Google za posledních 15 měsíců poněkud vytřídil výsledky a nabízí jich v některých případech mnohem méně, avšak o to více relevantnější.

| autor: Pavel Kodýtek | 23. 5. 2007

Vyhledávání


rozšířené vyhledávání


Více z naší nabídky

Nejčtenější články


Doporučení stránkyDoporučte tuto stránku známému:WebDesign PAY & SOFT - Mapa stránek | Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Kontakt

Hosted by: Webhosting TOJEONO.CZ | Design and © by: Pavel Kodýtek - WebDesign PAY & SOFT